Privacy

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Onverbloemd met url https://onverbloemdaalter.be . Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer.

Privacybeleid

Verantwoordelijke gegevensverwerking

Onverbloemd is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, handelend onder Zininmooi BV met ondernemingsnummer BE 0793.940.941 .
Zetel: Stationsstraat 72  – 9880 Aalter
Telefoon: 0496 809416 | e-mail: onverbloemdaalter@telenet.be

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens om uw bestelling te kunnen afwerken. Wij verzamelen anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Doeleinden. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

•    om u te kunnen informeren of contacteren, wanneer u informatie wenst te verkrijgen over onze diensten,
•    om u relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen,
•    om onze webshop en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren.

Onverbloemd bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doeleinden.
Wenst u meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Dan kan u contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, op dit adres: Hoogstraat 39, 1000 Brussel.

Bescherming en beveiliging van uw gegevens

Onverbloemd is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonlijke gegevens. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995) heeft u recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonlijke gegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten aan onverbloemdaalter@telenet.be . Als bewijs van identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart in bijlage van uw e-mail te plaatsen.

Bij vragen kan u ons contacteren, als volgt:

•    via mail op onverbloemdaalter@telenet.be ,
•    per post op Stationsstraat 72 – 9880 Aalter,
•    telefonisch op het nummer 09 374 27 79.

Inhoud website

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Onverbloemd stelt deze website en de inhoud ervan ter beschikking "as is” en kan niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. De informatie over onze producten en diensten kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onverbloemd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website.

Intellectuele eigendom en copyright

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van deze webshop maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Onverbloemd. Toestemming tot het gebruik dient schriftelijk te worden aangevraagd bij Onverbloemd.

Links en verwijzingen

Deze website bevat 'links' naar andere websites. Onverbloemd is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken van die andere websites.

Cookies

Deze webshop maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon opslaat als u een webshop bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele persoonlijke instellingen te bewaren zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Google Analytics

Deze webshop maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de webshop te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de webshop (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze webshop kunt benutten. Door gebruik te maken van deze webshop geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.